<<< >>>

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona w trakcie tworzenia

Info


Czy sport jest ważny?
Tak
Nie

Zobacz wyniki»

Ankietę dodał:delf
Ankieta z dnia: 11-04-2012
Trwa dni: 2868

Tu jesteś :: Home

♣ 10.06.2014 Pomalutku, pomalutku dochodzimy do celu w zakresie wyjaśniania korupcji...

Po złożeniu formalnego wniosku o udostępnienie informacji publicznej > - pełnego protokołu z przeprowadzonych czynności kontrolnych w zakresie dotacji udzielonych dla MKS Hermes przez Powiat Gryfino otrzymałem ten protoków > 

Aby otrzymać załączniki, które stanowią integralną część protokołu musiałem pisać dodatkową prośbę o udostępnienie informacji publicznej... ale w końcu ją otrzymałem!

Załączniki do protokołu z kontroli Hermes >>

 

Protokół jest nierzetelny.

Kontrolujący za "dobrą monetę" przyjeli wszystkie oświadczenia działaczy MKS Hermes, pomimo, że dokumetny świadczą co innego.

Już na poziomie punktu I. Ustalenia ogólne - organizacyjne, występują błędy merytoryczne.

Kontrolujący w podpunkcie 3b. informują, że Klub wykazał, że prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego:

- organizuje obozy szkoleniowe w okresie wolnym od nauki szkolnej

- organizuje zawody i imprezy sportowe dla dorosłych.

Faktycznie MKS Hermes w złożonych ofertach poświadczał, że nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego- przykładowa oferta>

i kolejna potwierdzająca, że jest tak jak napisałem >>>

chodzi o ten fragment oferty:

W punkcie 4. Panie kontrolujące Hermesa napisały zgodnie ze składanymi ofertami, że Hermes nie prowadzi działalności gospodarczej. I tak jest, Hermes to deklarował. Kontrolerki nie sprawdziły czy było to prawdą. A nie jest. Pisałem o tym na stronie sportgryfino.pl już dawno... 

W okresie, o którym mowa Hermes był zarejestrowany w w rejestrze przedsiębiorców!

i wystawiał rachunki za wykonane prace >>>

 

Oczywiście nie to jest najważniejszym problemem... 

Można jedynie postawić pytanie: czy działacze Hermesa są tak głupi, że nie wiedzą, że jak wystawiają rachunki, i są wpisani do rejestru przedsiębiorców to prowadzą działalność gospodarczą, czy tylko są zwykłymi oszustami? I czemu te oszustwa służą?

Opis stanu faktycznego?

Problemem jest, że kontrolerki nie podały wcale stanu faktycznego!!!

Podały obowiązujące w tym zakresie podstawy prawne, ale jakość zbadania stanu faktycznego budzi największe wątpliwości. Nie anaizowały ofert, umów, sprawozdań (rozliczeń) z podanymi podstawami prawnymi. 

Kontrola doraźna!

Kontrolujące: Edyta Szturo i Aleksandra Wiewióra w protokole pokontrolnym napisały, że jest to: 

"Protokół z kontroli doraźnej, pozaplanowej przeprowadzonej  w zakresie prawidłowości rozliczeń otrzymanych dotacji w latach 2011-2012, na podstawie zawartych umów o realizację zadań publicznych, pomiędzy Powiatem Gryfińskim, a MKS "Hermes" w Gryfinie".

Oczywistym jest dlaczego kontrolujące nie napisały, że kontrola przeprowadzona została w związku z wnioskiem złożonym przez Marka Saneckiego >>>

Oczywistością tą jest fakt, że kontrola przeprowadzona została w taki sposób, "by ukręcić sprawie łeb."

Postępowanie takie wynika z faktu, że w sprawie ubabrani są ludzie powiązani z władzą w Gminie i Powiecie Gryfino, którzy poświadczali nieprawdę, przyzwalali na łamanie prawa, są zainteresowani wzajemnym popieraniem się w związku z prowadzoną przez siebie działalnością w samorządzie Gminy i Powiatu Gryfino.

Kontrolujący w żaden sposób nie zajęli się faktem, że MKS Hermes w ogóle nie miał prawa składać ofert realizacji zadań, które realizuje Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie.  MOS (do 2009 roku Międzyszkolny Ośrodek Sportowy), właśnie do organizacji imprez sportowych został powołany. Więcej >>

Nawet gdyby Hermes mógł!

 

Gdyby nawet przyjąć, że Hermes mógł składać te oferty, to należy zakwestionować przyjęte objaśnienia - Oświadczenia, złożone przez działaczy Hermesa Gryfino: Eugeniusza Kuduka (byłego Wiceburmistrza ds. Oświaty i Sportu w Gminie Gryfino, aktualnego Radnego Rady MiG Gryfino), i Jacka Stefańskiego - Wicedyrektora MOS Gryfino. Oświadczenia te złożone zostały dopiero  w 2014 roku, w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych!!!

Na jakiej podstawie formalno - prawnej uznano, że jednostki gminne: Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Ośrodek Pomocy Społecznej) przekazywały Hermesowi - jak to nazywają - wsparcie finansowe w formie rzeczowej?

Nie ma takiej możliwości!!!

Nie ma możliwości przekazywania wsparcia finansowego w formie rzeczowej przez jednostkę gminną na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim, a Hermesem: Umowa EK/06/2011 >>

Żadna wskazana w Oświadczeniu Hermesa > umowa nie może być podstawą przekazywania wsparcia finansowego w formie rzeczowej przez jednostkę gminną dla Hermesa. Wskazano umowy: EK/07/2011  EK/08/2011 EK/07/2012, EK/08/2012, EK/09/2012, EK/10/2012, EK/11/2012.

Przekazywania wsparcia finansowego w żadnej formie nie przewiduje, ani Statut MOS Gryfino >, ani Statut OSiR Gryfino >

Czy kontrolujący zapoznali się z dokumentami -porozumieniami- pomiędzy partnerami, na które powołują się E. Kuduk i J. Stefański w swym oświadczeniu >?

Oczywiście, że nie! Przecież te oświadczenia o przekazywaniu wsparcia finansowego w formie rzeczowej były przygotowywane w 2014 roku, już w trakcie prowadzonej kontroli! Czy tak winny funkcjonwać władze samorządowe, czy to prywatny folwark?!!!

Co można powiedzieć o oświadczeniu Panów E. Kuduk i J. Stefańskiego (Wicedyrektora MOS, Członka Zarządu Hermesa) w kontekście oświadczenia Jana Podleśnego (Dyrektora MOS, Wiceprezesa Hermesa) z 25_kwietnia 2012 roku >>

Ktoś kłamie!

W tej samej sprawie, oświadczenia wzajemnie się wykluczają!

Rozmawiałem z kilkoma osobami, które z racji pełnionych funkcji w sprawę są zaangażowane. Mam głębokie przeświadczenie o tym, że osoby te wiedzą, że mam rację. Jednak w związku z tym co robią, nie mogą przyznać mi  tejże. Zaistniałą sytuację próbują tłumaczyć złożonością i niejasnością prawa, braku wiedzy i kompetęcji.

Nie przyjmuję do wiadomości faktu braku wiedzy i kompetęcji przez:

Eugeniusza Kuduka: wieloletniego dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego,  Szefa Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego, Wieloletniego Wiceburmistrza ds. oświaty w Gminie Gryfino, radnego Rady Miasta i Gminy Gryfino w kadencji 2010-2014.

Jana Podleśnego: emerytowanego nauczyciela, wieloletniego Radnego Rady Powiatu Gryfino, Członka Zarządu Powiatu Gryfino, od lat pełniącego funkcję Dyrektora Młodzieżowego OŚrodka sportowego w Gryfinie, Wieloletniego Wiceprezesa Hermesa Gryfino.

Jacka Stefańskiego: wieloletniego wicedyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego - obecnie Młodzieżowego Ośrodka Sportowego, Członka Zarządu Hermesa Gryfino.

Oświadczenie >> spłodzono na potrzeby kontroli!

Bowiem twierdzenie, żę wyżej wymienieni panowie nie rozumieją prostych dokumentów, które wypełniają jest dla nich obraźliwe!

Powiększenie powyższej, istotnej informacji

Pomocniczość, suwerenność stron, partnerstwo, efektywność, uczciwa konkurencja, jawność.

To podstawowe zasady opisane w ustawie z 24 kwietnia 2003 roku, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Tymczasem działania władz: UMiG Gryfino, Powiatu Gryfińskiego, MOS Gryfino, OSiR Gryfino i głównie Hermesa sprzeniewierząją się tym zasadom.

Opisane przeze mnie mechanizmy potwierdzją, że jest odwrotnie.

Partnerstwo - dotyczy tylko Hermesa. Dyrektor OSiR, który na Biegi transraniczne 2011 i 2012 roku - dla Hermesa "przekazał" 16276,08 zł i 30388,72 zł, dla Delfa Gryfino, który organizował Gryfiński Festiwal Triathlonowy nie mógł ufundować pucharów za 100zł.

Efektywność - na Biegi Transgraniczne, które ma robić specjalnie do tego powołana jednostka gminna MOS, jednostka gminna OSiR przeznacza 30 tys. 388,72 zł, uczestnicy w ramach opłaty startowej płacą 40 zł (80 zł w póżniejszym terminie zgłoszeń), kasę przeznacza Powiat, a przecież opłacenie pensji dyrektorów, zastępców, sekretarek, księowych - to już setki tysięcy w skali roku.

Uczciwa konkurencja - nie ma żadnej uczciwej konkurencji. Gmina Gryfino nigdy nie ogaszała konkursów na organizację Biegów Transgranicznych (i innych imprez). Imprezy te miał robić MOS - jednostka budżetowa Gminy Gryfino. Imprezy te jako własne w Powiecie przedstawia Hermes Gryfino, personalnie powiązany z Władzami MOS, Radą Miasta, Zarządem Powiatu Gryfino.

Jawność. W sprawie przepływów "wsparcie finansowego w formie rzeczowej" do czasu kiedy się tymi sprawami nie zająłem nikt nie wiedział oprócz bezpośrednio zainteresowanych. Wszystko było tajne przez poufne.

Wszystkie te działania szkodzą dzieciom, sportowi, praworządności, społeczności lokalnej.

Marek Sanecki

♣ 15.05.2014 Hermes wraca kasę

Po moim wniosku z 25 marca 2013 roku do starosty gryfińskiego o zbadanie zasadności przyznawania dotacji dla Hermesa i prawidłowości ich rozliczania przez stowarzyszenie, podmiot został zobowiązany do zwrotu pieniędzy. 

Hermes zwraca nienależnie pobrane pieniądze

Hermes musi zwrócić około 4350 zł 

Oczywiście jest to dopiero początek rozliczania nieprawidowości trwających lata.

 

W swym piśmie z przed 14 miesięcy postawiłem  wniosek o przeprowadzenie kontroli w latach 2008 - 2012. Starosta prawdopodobnie przeprowadził kontrole tylko dwóch umów... ale przecież na tym nie może się skończyć! Bowiem Hermes to podmiot nie wiarygodny, trzeba sprawdzić wszystkie umowy za pięć lat wstecz! I starota musi to zrobić.

Więcej będzie...!

♣ 03.05.2014 Gryfińskie Mistrzostwa Świata, O. Urbanek pierwsza

Trzeciego maja kilkoro naszych zawodników uczestniczyło w Gryfińskich Mistrzostwach Świata, czyli w 39 Biegu Transgranicznym Gartz - Gryfino. Po zmianie trasy, która obecnie kończy się na niedawno oddanym do użytku nabrzeżu zawodnicy mieli do pokonania 12,2km.

Wyniki >>>   Galeria >>> 

 

 

Bardzo dobrze pobiegli wszyscy nasi triathloniści. Aleksandra Urbanek była pierwsza w swojej grupie wiekowej, drugie miejsce zajął Wojciech Winkel, a trzecie Jakub Heda.

Biegnąca bez numeru startowego, trzynastoletnia (wg. regulaminu biegu prawo startu mają zawodnicy od 14 roku życia) Julia Sanecka z czaem 52.27 wygrała kwalifikację kobiet... W przeliczeniu na kilometr pobiegła 4.18 

Bardzo dobrze pobiegli również Mateusz Janaszkiewicz i Dawid Heda, którzy również startowali PK. Zajęliby miejsca 52 i 53...a zawody ukończyło 363 biegaczy. 

Nasi niepełnoletni, poszczególne kilometry pokonywali ze średnią prędkością 4.18 zobacz >>>

Ciekawe czy powyższe zestawienie skłoni urzędników Młodzieżowego Ośrodka Sportowego do przemyślenia regulaminu biegu w zakresie ograniczania wieku startujących?

No i oczywiście limit startujących... Organizatorzy z jednostki budżetowej - MOS Gryfino, którzy robią bieg za publiczne pieniądze niech w końcu przemyślą regulamin w zakresie ograniczania osób, które mogą w biegu wziąć udział.

Co roku robione jest publiczne zamieszanie z zamknięciem możliwości zgłaszania się do biegu przy liczbie 400, po czym w biegu bieże udział 363 zawodników!!!

Koszty pokrywa Gmina Gryfino, która w 2014 roku wyda na MOS Gryfino * Młodzieżowy Ośrodek Sportowy 327 tys. 600 zł. (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, materiały biurowe i do organizacji zawodów, szkolenia, usługi komunalne, pocztowe, transportowe, zakup energii, delegacje, itp.), a przychody ma Hermes (na jakiej podstawie formalnej? Na podstawie jakiego prawa?, Na podstawie jakich umów?)

Uczestnicy biegu wpłacają na konto Hermesa Gryfino kwotę co najmnie 14 tys. 520 zł (363 uczestników x 40 zł), a przecież zgłoszeni po terminie wpłacają 80 zł.

Pamiętajmy, że do przedsięwzięcia dochodzą pieniądze z OSiR-u i inne publiczne!

W 2011 roku wyglądało to tak >>>

MOS robi - info w/g MOS - 20 działań >>> w ciągu roku 20 działań - czyli jedna impreza kosztuje 16,6 tys. zł

Olimpiada przedszkolaków za 16,6 tys. To świetnie, jeżeli na olimpiadę przedszkolaków wydaje się 16,6 tys. zł, to znaczy, że na dzieci i młodzież wydaje się jecze więcej, a na przyszłych olimpijcyzków miliony... To musi dać efekty! Brawo!!!

Szkoda, że na taki świetny klub jak nasz Delf, gmina zamierza wydać tylko 14 tys. na cały rok.

Do dnia 3 maja gmina nie wydała na delf ani złotówki!!!!!

Niech ktoś powie, że Jerzy Janowicz nie miał racji!!!>>>

♣ 28.01.2014  

Redaktor 7 Dni Gryfina Przemyław Plecan przeprowadził wywiad z trenerem i kierownikiem naszego klubu Markiem Saneckim. Bez jakiejkolwiek sugestii, artykuł zatytułował "Najpopularniejsze barwy w Gryfinie": część 1 > częć 2 >

Rzeczywiście, nasi zawodnicy są najbardziej widoczni w Mieście i Gminie Gryfino. Jest tak bo systematycznie trenujemy, a w drodze na i z treningu ludzie nas widzą. Zajęcia rowerowe dość często rozpoczynamy, albo kończymy jazdą przez miasto... W związku z tym, że nasze stroje wykonane są na specjalne zamówienie w barwach klubu to poprostu wyróżniamy się. Widoczni jesteśmy oczywiście w zawodach lokalnych, biegach przełajowych, górskich, biegu transgranicznym. Mamy stroje treningowe (bluzy, spodnie), kolarskie (spodenki, koszulki), pływackie w tym czepki, startowe, czapeczki, koszulki bawełniane...

Jesteśmy prekursorami w wielu dziedzinach życia sportowego. Nasze pomysły bardzo często są powielane przez innych by nie powiedzieć, że są podkradane... Klasycznym przykładem takiego podkradania były rajdy rowerowe, które w naszej gminie robiliśmy jako pierwsi, a podkradzione zostąły przez jednostkę gminną MOS, dysponującą publicznymi pieniędzmi kilkadziesiąt razy większymi niż budżet Delf. MOS podkradł również inne pomysły naszych trenerów jak chociażby pomysł konkursu, na najwszechstronniejszego sportowca szkoły....

Nasze sukcesy zamiast cieszyć stają się źródłem różnego rodzaju intryg, złośliwości i działań destrukcyjnym. Kwintesencją takich działań jest artykuł nieżetelnej Gazety Gryfińskiej. Redaktor tejże, Rafał Remont spłodził artykuł "Sportowy biznes po gryfińsku". Autor artykułu był na tyle nieuczciwy, że pomimo ustaleń, że artykuł opublikuje dopiero po przygotowaniu stanowiska Delf zrobił to wbrew wcześniejszym ustaleniom pisząc: Prosiliśmy władze Delfa o wyjaśnienie sprawy, ale w trakcie rozmowy telefonicznej usłuyszeliśmy, iż odniosą się do sprawy pisemnie, prawdopodobnie w przyszłym tygodniu." 

Otóż stanowisko Delf Rafał Remont poznał w 100% w rozmowie telefonicznej z Prezesem Delf Moniką Sanecką i trenerem Markiem Saneckim, a nawet jeszcze więcej... Nie raczył jednak dotrzymać ustaleń (nie piszemy nawet słowa...), dokonanych właśnie telefonicznie, że w związku z wyjazdem kierownika klubu, który miał przygotować stanowisko w tejżę sprawie.  Treść amaili pomiędzy R. Remontem i M. Saneckim >>>

Oczywicie nie napisał również nic na temat łamania prawa przez Hermesa i MOS pod przewodnictwem J. Podleśnego >>> - a z meili jasno wynika, że się dotego zobowiązał..., chyba, że poprostu sobie porozmawiał i wypił herbatkę!

A przecież, tak naprawdę to wszystko się do tego sprowadza. Zmiana barw klubowych jest bardzo odległym, drobnym skutkiem wieloletnich wojenek świata gryfińskiego sportu. 

Gryfiński sport od lat jest skorumpowany. Są dwie grupy "przy tak zwanym korycie", Energetyk z piłkarzami (ręczni, nożni), gdzie wydawanie pięniędzy służyło wyborom samorządowym oraz MOS i Hermes, które służą celom jak wcześniej wymienione + kult jednostki. W Gryfinie wszyscy się znają, a bezpośrednio zainteresowani znają się i popierają. Oczywiście na wzajem się zatrudniają, popierają, opisują, publikują, głosują, stosownie sprawdzają... 

Przekręty robione przez Hermesa>>> możliwe są w związku z tym, że nadzorujący w Powiecie Gryfino sprawy sportu Wicestarosta Jerzy Miler zatrudniony był również w MOS-ie (będąc nawet wicetarostą), Włacicielami Gazety Gryfińskiej i redaktorami tegoż pisma są synowie wicetarosty Kamil i Tomaz Miler. Jan Podleśny będąc Dyrektorem MOS, jest równocześnie Wiceprezesem Hermesa. J. Podleśny radny Zarządu Powiatu Gryfino w tymże zarządzie Powiatu Gryfino głosuje za przyznawaniem pieniędzy dla Hermesa.

Mechanizm "wytworzony" został już dawno, dawno temu, gdy Burmistrzem był Wojciech Długoborski - ówczesny Prezes Hermesa. Za czasów Henryka Piłata "pieczę nad sprawą" trzymał Wiceburmistrz Eugeniusz Kuduk, Viceprezes Hermesa...., a obecnie radny Rady Miasta i Gminy Gryfino.

Żeby jeszcze bardziej się pośmiać to proszę sobie uświadomić, że wicedyrektor MOS - Jacek Stefański jast również członkiem Zarządu Hermesa.

O tejże patologii "wiedzą wszycy", władze gminy, powiatu...

Powiat zlecił nawet "ekpertyzy" w sprawie (za publiczne pieniądze) zewnętrznej kancelarii... Szkoda tylko, że pod opinią podpisał się syn Jana Podleśnego, Tomasz...

Tekst będzie rozwijany...

♣ 02.12.2013 "Nasze dzieci umrą szybciej"

"Nasze dzieci umrą szybciej", pod takim tytułem ukazał się artykuł w 7 Dniach Gryfina autorstwa Przemysława Plecana. Bardzo ciekawy tekst> przygotowany na podstawie naszego

materiału z 21.11.2013 roku, zatytułowanego "Sport - nawyk na całe życie". Autor po trafnym wprowadzeniu nawiązuje do sytuacji w Gminie Gryfino, stawiając pytanie: "Co robimy źle?"

Otóż odpowiedź jest bardzo prosta: 

Gmina Gryfino w sprawie organizacji i finansowania sportu wszystko robi źle!

 

 

 

 

 

 

« wstecz | drukuj | w górę ↑


Na skróty